اقامت خود اشتغالی در آلمان

اقامت خود اشتغالی در آلمان

به عنوان یک قاعده کلی، مهاجران خود مختار که قصد سرمایه گذاری حداقل 250،000 € در کشور آلمان را دارند، با ایجاد حداقل 5 شغل جدید در این فرآیند، اجازه اقامت خود اشتغالی در آلمان را به صورت خودکار دریافت خواهند کرد. با این حال، تقریبا در تمام موارد دیگر قبل از تصمیم گیری نهایی، درخواست شما با دقت بررسی خواهد شد.

دریافت اقامت خود اشتغالی در آلمان

اخذ اقامت خود اشتغالی و کار در آلمان، اولین قدم برای درخواست اقامت شروع یک کسب و کار و یا خودکفایی در این کشور است. اجازه اقامت از این طریق، فقط برای یک دوره زمانی مشخص معتبر خواهد بود، هرچند که معمولا گزینه ای برای تمدید وجود دارد. برای کسب مجوز اقامت باید بتوانید موارد زیر را ارائه دهید:

  • یک طرح کسب و کار
  • یک مرور کلی از شرایط و تجربه قبلی شما
  • جزئیات سرمایه گذاری مالی شما که برنامه ریزی شده باشد.
  • تأثیر کسب و کار شما بر اشتغال و آموزش حرفه ای
  • سهم دفتر و کار شما در اقتصاد منطقه ای یا ملی
  • نوآوری و رقابت تحقیقاتی با شرکت های تاسیس شده

کار در آلمان

اشخاصی که در آلمان زندگی می کنند، نیازی به پیروی از سیاست های ثبت نام همان شرکت های تجاری ندارند. با این وجود، آن ها باید در دفتر های مقامات محلی و انجمن حرفه ای مناسب ثبت نام کنند. ثبت نام در دفترهای مقامات محلی یک فرآیند ساده است و می تواند از طریق یک نامه غیر رسمی یا حتی از طریق ایمیل انجام شود. با این وجود ثبت نام در انجمن حرفه ای فرآیندی رسمی تر است و شما باید فرم های مختلف رسمی را پر کنید و بتوانید اسناد لازم را ارائه دهید.

کار در آلمان

بیمه درمانی در آلمان

از سال 2009 تمام افراد سابق، از جمله کسانی که در آلمان مشغول به کار هستند، مستلزم داشتن بیمه درمانی معتبر در هنگام زندگی در کشور هستند. مترجمان آزاد که در نقش های دیگر کار می کنند از نظر قانونی مجبور به کمک به مراقبت های بهداشتی، حقوق بازنشستگی یا بیمه بیکاری آلمان نیستند. طبق قوانین شناخته شده به عنوان قانون اجتماعی برای هنرمندان (Kuenstlersozialversicherungsgesetz)، کسانی که به عنوان هنرمند یا روزنامه نگار مشغول به کار هستند، باید موارد زیر را پرداخت کنند:

  • بیمه بازنشستگی: 19.6 درصد از کل درآمد
  • بیمه درمانی: 15.5 درصد از کل درآمد
  • بیمه مراقبت: 1.95 درصد (برای کودکان) یا 2.20 درصد (برای افراد بدون فرزند) از درآمد کل

برای راه اندازی یک کسب و کار در آلمان، شما به اجازه اقامت برای هدف خود اشتغالی نیاز دارید، که در این زمینه می توانید با مشاورین ما در موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) همراه باشید.

مقالات مرتبط

ثبت درخواست مشاوره فوری

شرایط و مزایای ویزای کار

پیشنهادات فوق العاده

پیشنهادات فوق العاده

پیشنهادات فوق العاده

پیشنهادات فوق العاده